Główna Gryfino - Park Przemysłowy

Lokalizacja

Gmina Gryfino leży w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w obszarze aglomeracji szczecińskiej oraz
w strefie przygranicznej. O jej szczególnym położeniu decyduje bezpośrednie sąsiedztwo Szczecina, jako dużego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz bliskość Berlina.
Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna: autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 31, szlaki kolejowe i wodne.

Więcej

Realizacja

Projekt pod nazwą „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PARKU REGIONALNYM W GRYFINIE” został zrealizowany przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. W wyniku realizacji Projektu powstaje wyjątkowa przestrzeń inwestycyjna sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości w warunkach przyjaznych środowisku.

Więcej

Infrastruktura

Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej (autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 3 i nr 31), kolejowej i wodnej. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są bezpośrednio przy zjeździe z trasy ekspersowej S-3. Odległość od autostrady A-6 – 10 km, odległość od linii kolejowej – 10 km, odległość od lotniska w Goleniowie – 55 km,

Więcej

Oferowane tereny

W ramach Parku Regionalnego w Gryfinie wyznaczonych zostało przeszło 160 ha terenów przemysłowych z tego ponad 55 ha wchodzi w skład terenów Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Lokalizacja terenów przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego trasy S-3, jest kluczową inwestycją nakierowaną na rozwój gminy Gryfino a przede wszystkim regionu. Gmina Gryfino jest w stanie zapewnić atrakcyjne tereny o różnych funkcjach niezbędnych do nowoczesnego funkcjonowania parków przemysłowych.

Więcej

Kalendarium

W ramach I etapu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie wykonano magistralną tłoczną kanalizację sanitarną o średnicy 250 mm i długości ok. 6 km z Gryfina do Wełtynia. W ramach II etapu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie wykonano: przebudowę drogi wojewódzkiej 120
z docelową organizacją ruchu, budowę dróg wewnętrznych Strefy Gardno, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej, przebudowę linii 15 kV.

Więcej