Infrastruktura Gryfino - Park Przemysłowy


KOMUNIKACJA (DROGOWA, KOLEJOIWA, LOTNICZA)

Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej (autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 3 i nr 31), kolejowej i wodnej. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są bezpośrednio przy zjeździe z trasy ekspersowej S-3. Odległość od autostrady A-6 – 10 km, odległość od linii kolejowej – 10 km, odległość od lotniska w Goleniowie – 55 km, odległość od lotniska w Berlinie –150 km, bliskość portu Szczecin-Świnoujście – 25 km.

INFRASTRUKTURA

Elektryczność (na terenie)
Napięcie - 15 kV
Dostępna moc - 5 MW

W przypadku zapotrzebowania powyżej 5 MW istnieje możliwość budowy dodatkowych linii elektroenergetycznych 15kV i 110 kV. Aby zapewnić moc powyżej 5 MW istnieje konieczność budowy linii średniego napięcia z Głównego Punktu Zasilającego w Gryfinie. Istnieje możliwość zapewniania do 60 MW energii.

Gaz
Średnica rury - 225 mm
Dostępna objętość - 4600 m3/h

Łączne docelowe zapotrzebowanie wyniesie 4600 m3/h. W pierwszym etapie przewiduje się realizację gazociągu o długości około 9,5 km biegnącego wzdłuż istniejących dróg, od istniejącego gazociągu dn 500 średniego ciśnienia. przy ul. Sąsiedzkiej w Szczecinie. W drugim etapie przewiduje się budowę gazociągu wspomagającego z dodatkowego źródła od istniejącego gazociągu w m. Stare Czarnowo, zasilanego ze stacji I stopnia w miejscowości Lipnik Na terenie GPP przewidziano budowę dwóch stacji gazowych o przepustowości Q – 3000 m3/h, 600 m3/h i ok. 4-5 punktów redukcyjno-pomiarowych gazu o przepustowości Q – 60 m3/h oraz sieci gazowej o łącznej długości ok. 6 500 m.

Woda (na terenie). Dostępna objętość - 30l/s, Standardowe ciśnienie - 0,4 Mpa

Kanalizacja (na terenie). Dostępna objętość - 500m3/24h

Telefony (na terenie).

Drogi dojazdowe - szerokość 7m

ODLEGŁOŚCI

Autostrada - 10 km

Najbliższa droga krajowa - 1 km

Porty rzeczne i morskie - 25 km - Port Szczecin - Świnoujście

Kolej - 10 km - na terenie miasta Gryfino

Bocznica kolejowa - 15 km - Nowe Czarnowo

Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Goleniów - 50 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Berlin - 150 km

Najbliższe miasto wojewódzkie - Szczecin - 25 km

POPULACJA

Gryfino (miasto) - 20 945

Gmina Gryfino - 31 226

Powiat gryfiński - 83 386

Szczecin (miasto) - 386 867

Szczeciński Obszar Metropolitalny - 636 145